VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Studieekonomi

Studiestödet består av två delar: Studiehjälp och Studiemedel. Du som studerar vid en gymnasial utbildning kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av för närvarande 1050 kronor per månad och utbetalas under tio månader per år. Från och med höstterminen det år du fyller 20 får du studiemedel. För att vara berättigad till dessa bidrag krävs att du deltar i undervisningen på hel-, halv- eller deltid.

Om familjens inkomster inte överstiger 124 999 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni kan du söka extra tillägg från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta kan uppgå till 285 – 855 kronor per månad. CSN vill i dessa fall alltid ha in uppgifter om familjens ekonomi.

Ansökningsblanketter finns på Centrala Studiestödsnämndens webbplats eller hos studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Läs mer om studiestöd på CSN

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86