VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Kurser

En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2 500 poäng. Samtliga nationella program omfattar gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, gymnasiearbete och individuellt val.

Gymnasiegemensamma är de ämnen alla läser oavsett program men man läser olika stora kurser (50-100p) beroende på vilket program man går. Dessa är svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, historia samt ämnet idrott och hälsa.

Alla ämnen som du läser på ett program består av en eller flera kurser som ofta bygger på varandra – till exempel 1, 2 och 3. Ofta har kurserna förkunskapskrav, d v s du måste ha läst kurs nr 1 för att kunna läsa kurs nr 2 . Kurserna kan vara olika stora, de flesta är på 50, 100 eller 150p.

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86