VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Behörighet

När man söker till gymnasiet ska man ha olika behörigheter beroende på vilka progaram man vill söka till.

För att söka till ett yrkesprogram ska man ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen. Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Du får inte avslutat ett nationellt eller likvärdigt gymnasieprogram och du får vara högst 19 år det år du söker.

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86