Behörighet

När man söker till gymnasiet ska man ha olika behörigheter beroende på vilka progaram man vill söka till.

För att söka till ett yrkesprogram ska man ha lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen. Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Du får inte avslutat ett nationellt eller likvärdigt gymnasieprogram och du får vara högst 19 år det år du söker.

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86