Skol if redigerad

Skol IF

På skolan har vi en förening som kallas Skol-IF, skolans egen idrottsförening. Syftet med föreningen är att eleverna ska få möjlighet till bland annat idrottsligt utbyte med andra skolor.

Alla skolor i norra Kalmar län som har Skol-IF är med i en stor styrelse. Varje år utses två elever som representanter i denna styrelse. Skolorna runt om i norra Kalmar län ordnar olika turnéringar som skolan kan delta i. Vår skola deltar så ofta vi kan och har nått en hel del framgångar med första-platser som resultat. Vi har även elever som deltagit i Skol-SM.

Styrelse 2016/2017

Namn Program
   
Hilda Ingvarsson, kassör NA14
Wilma Edgren, fikaansvarig NA16
Alice Juneskog, kontakperson SAB15
Ludwig Strömsten, vice ordförande SAB15
Anton Olivestam, vice sekreterare TE15
Jens Lidesjö,ordförande SAS14
Erik Johansson, postansvarig HA16