Drogpolicy

Gymnasieskolan i Vimmerby tar aktiv ställning mot alkohol och andra droger.

Drogpolicy.pdf

Föräldrar till minderårig elev kan här ge stöd till gymnasiets ställningstagande mot droger.

Drogpolicy samtycke.pdf