VIMMERBY
GYMNASIUM.SE
Fotbollsprofil01

Utökat program - Fotboll

Fotboll i gymnasiet

Fotbollsprofil ger fotbollsintresserade elever möjligheten att bedriva gymnasiestudier och samtidigt fördjupa sig i ämnet fotboll.

Fotbollsprofil motsvarar totalt 300 poäng, av vilka 200 poäng ryms inom modulen individuellt val: Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 samt Träningslära som utökad kurs.

Fotbollsprofilen kan väljas av alla elever oavsett program.

Lär dig bland annat om:
• KOSTLÄRA
• TRÄNINGSLÄRA
• INDIVIDUELL TRÄNING
• FOTBOLLSTRÄNING
• TEKNIKUTVECKLING
• FYS- OCH REHABILITERINGSTRÄNING
• FYSISK UTVECKLING
• PSYKOSOCIAL UTVECKLING