VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Utökat program

Innebär att eleven läser mer än 2500p. Alla kurser som läses utöver 2500p ska registreras med ett U i betygsdatabasen. Vid ansökan till högskolan gäller följande: Betyget i en kurs som är registrerad med ett U, räknas inte med i meritvärdet, om den inte krävs för behörighet. Däremot så kan eventuell meritpoäng räknas med, men inte om kursen samtidigt är en behörighetsgivande kurs. Rektor beslutar om utökat program.