VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Tekniskt fjärde år

Gymnasieingenjör har funnits som ett yrke inom näringslivet under lång tid. Nu har utbildningen kommit tillbaka eftersom efterfrågan på gymnasieingenjörer från näringslivet är stor. Du har nu möjligheten att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet och ta examen som gymnasieingenjör.

Du kommer att genomföra minst 10 veckor av utbildningen ute på företag vilket ger en mycket verklighetsanknuten utbildning. Här har du möjligheter att få kontakt med företag inom den bransch som utbildningen riktar sig mot. Detta ger dig stora möjligheter till anställning efter examen och avslutad utbildning.

Behörig att söka T4

Du som gått Teknikprogrammet eller liknande utbildning kan ansöka till utbildningen oavsett vart du gått eller bott tidigare.
Fram till det kalenderåret du fyller 22 år har du möjlighet att söka. För att vara behörig till gymnasie-ingenjörsutbildningen krävs att du har ett slutbetyg och därmed en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller liknande utbildning. I slutbetyget ska du ha godkänt betyg med minst 2250 gymnasiepoäng.

I de godkända betygen skall följande kurser ingå:
Matematik 3c
Engelska 6
Svenska 3
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1
Programmering eller Webbutveckling (eller motsvarande kunskaper)

Ansökan

Ansökningblankett hittar du medskickat i detta utskick. Sista ansökningsdagen är den 15 maj! Komplettera med ditt slutbetyg/examen eller motsvarande senast den 20 juni.

Ansökan till gymnasieingenjörsutbildning 2017.pdf

Ansökan samt Slutbetyget/examen skickar du till:
Antagningskansliet Vimmerby gymnasium
Drottninggatan 25
598 36 Vimmerby

Nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss på Vimmerby gymnasium

 

Rektor TE,T4
Anders Eriksson
0492-76 98 62

Antagningskansliet
Caroline Wohlfart
0492-76 92 56

Studie– och yrkesvägledare
Lena Åström Rinaldo
0492-76 93 86

 

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86

Kontakta Antagningskansliet

Caroline Wohlfart
Intendent, Antagningssekreterare
0492-76 92 56