VIMMERBY
GYMNASIUM.SE
produkt-o-maskinteknik

Produkt och maskinteknik

Det här är en inriktning för dig som vill arbeta inom verkstadsindustrin som exempelvis maskinoperatör. Här får du lära dig montering, hur man arbetar efter ritningar och hur olika varor inom verkstadsindustrin produceras. Här läser du kurserna datorstyrd produktion, produktionsutrustning och produktutveckling.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som: CNC-operatör, montör, produktionstekniker, maskinoperatör, verktygsmakare, servicemekaniker, underhållsmekaniker och automationstekniker.

Karaktärsämnen
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Inriktning Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p