VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Handel och service

Inom den här inriktningen får du fördjupade kunskaper om hur det är att arbeta i butik och inom handelns andra områden. Du får arbeta med service gentemot kunder, marknadsföring av varor och tjänster och du får praktisk övning i att presentera varor på ett säljande sätt. Du får även prova på att göra säljkampanjer och marknadsundersökningar. I inriktningen ingår även kurser i näthandel och inköp.

Karaktärsämnen
Branschkunskap inom handel och administration, 100 p
Entreprenörsskap, 100 p
Information och kommunikation 1, 100 p
Servicekunskap, 100 p
Inriktning Handel och service
Personlig försäljning 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Inköp 1, 100 p
Näthandel 1, 100 p