VIMMERBY
GYMNASIUM.SE
3558 Sebastian Wiberg

Personbil

Här lär du dig grunderna för att arbeta med personbilar och lätta transportfordon. Genom kurserna personbilsteknik och reparation av personbilar och lätta transportfordon, får du grundkunskaperna som behövs för arbete som fordonstekniker med service, underhåll, kontroller och reparationer.

Karaktärsämnen
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 p
Fordonsteknik – introduktion, 200 p
Inriktning personbil
Personbilsteknik – introduktion, 200 p
Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300 p