VIMMERBY
GYMNASIUM.SE
M940_41_O¨K_9870_1

Våra utbildningar

Alla elever på gymnasiet läser gymnasiegemensamma ämnen. Du som väljer att gå ett yrkesförberedande program läser 600 poäng gemensamma ämnen. Väljer du däremot ett högskoleförberedande program läser du fler kurser (1100–1250 poäng) och får därmed den grundläggande behörigheten som krävs för att kunna läsa vidare på högskola och universitet.