VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Vimmerby kommuns skolutvecklingsdokument

Alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun har den gemensamma synen att alla kan och vill. Förskolor och skolor skapar lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. För att nå de uppsatta målen 2017 och 2020 ska fem områden vara vägledande: kunskap och resultat, värdegrund och likabehandling, motivation och delaktighet, kultur och skapande
samt skola och arbetsliv.

Dokument
Vimmerby kommuns skolutvecklingsdokument.pdf
3,2MB
Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Vimmerby gymnasium.pdf
0,8MB