VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Skolhälsa


Namn Telefon
Gunvor Nicander
Skolsköterska
0492-76 92 62
Karin Jönsson
Kurator
0492-76 92 69
Lena Gustafsson
Specialpedagog
0492-76 92 58
Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86
Torbjörn Sandberg
Studie- och yrkesvägledare IM
0492-76 93 88