Rektorer


Namn Telefon
Anders Eriksson
Rektor för EE, FT, IN, LÄ, TE,T4
0492-76 98 62
Agneta Kling
Rektor IM-programmen
0492-76 91 69
Anna-Kristina Mäkitalo
Rektor för HA, NA, RL, SA
0492-76 92 55