VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Rektorer


Namn Telefon
Anna-Kristina Mäkitalo
Rektor för HA, NA, RL, SA
0492-76 92 55
Louise Andersson
Rektor för EE, FT, IN, LÄ, TE
0492-76 98 62