Lärare


Namn Telefon
Agnetha Andersson
Mentor för EE16
0492- 76 92 73
Victoria Axelsson
Mentor för SAM15
0492-76 92 76
Christian Bauer
Mentor för SAB15
0492-76 92 61
Tony Carlsson
Mentor för SAB15
0492-76 92 50
Robert Davidsson
Lärare i idrott och matematik
0492-76 93 89
Ifran Dzinic
Mentor för IMSPR och IMYRKIN
0492- 76 92 53
Thomas Ewerlid
Mentor för NA16
0492-76 91 91
Ann-Kristin Fridell
Föräldraledig läsåret 17-18
0492-76 91 92
Peter Gustafsson
Mentor för SAS15
0492-76 91 92
Sofia Hamberg
Mentor i TE15
0492-76 91 92
Anna Hansson
Mentor för IMSPR
0492-76 92 77
Mattias Henriksson
Mentor för IN14
0492-76 93 56
Paula Jansson
Mentor för SA17A
0492-76 92 61
Mona Jensen
Mentor för NA17
0492-76 91 91
Anders Johansson
Mentor för EE15
0492-76 92 73
Carina Johansson
Mentor för SA17A
0492-76 95 16
Monika Johansson
Mentor för NA15
0492-76 92 81
Uffe Johansson
Lärare på IN-programmet
0492-76 93 56
Martin Jonsson
Lärare IN17, IN16
0492-76 92 53
Lars Juneskog
Mentor för TE17
0492-76 93 92
Jacob Kant
Mentor för IMIND17
0492-76 93 88
Mikael Krantz
Mentor för FT16
0492-76 92 74
Ann-Helen Kronfjäll
Mentor för SAS16
0492-76 91 92
Annika Kronstrand Larsson
Mentor för HA16
0492-76 92 66
Jennie Leander Lilja
Danslärare
076-128 17 73
Anna Legnegård
Mentor för NA17
0492-76 92 59
Mari Lindblom
Mentor för IMSPR
0492-76 92 77
Kajsa Lundahl
Danslärare, tjänstledig våren 17
Eva Melin
Mentor för IMSPR och HA15
0492-76 92 66
Lidija Miletic
Mentor för SA17B
0492-76 91 92
Lars Milovanovic
Mentor för TE15
0492-76 92 82
Björn Mårtensson
Mentor för SAS17B
0492-76 93 88
Mark Nichols
Mentor för SAM16
0492-76 92 53
Peder Rannemalm
Mentor för RL17
0492-76 94 58
Ann-Louise Sandelius
Mentor för SAB16
0492-76 91 92
Tomas Sporre
Mentor FT15
0492-76 92 74
Björn Strid
0492-76 92 76
Thomas Svarén
Lärare, Samordnare internationellt arbete
0492-76 93 89
Jan-Erik Svedberg
Mentor för EE16
0492-76 92 73
Gunnar Tideman
Mentor för TE16
0492-76 92 82
Daniel Westerling
Mentor för FT17
0492-76 92 74
Leif Wiklund
Mentor för RL16
0492-76 94 56
Karin Vincelette
Mentor för TE17
0492-76 92 66
Steffan Witterdal
Mentor för RL15
0492-76 94 58