Elevhälsa


Namn Telefon
Lena Gustafsson
Specialpedagog
0492-76 92 58
Karin Jönsson
Kurator
0492-76 92 69
Gunvor Nicander
Skolsköterska
0492-76 92 62
Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86