VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Databaser

Alex

Artikeldatabas om svenska och utländska författare. Innehåller även stilprov ur deras böcker.

www.alex.se

ArtikelSök

Artikeldatabas med referenser till f.a. svenska tidningar och tidskrifter. I bibliotekets lista över tidskrifter kan du se vilka vi har.

https://artikelsok-ip.btj.se/

Cia World Book

Landdatabas på engelska

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Google scholar

Du kan enkelt söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. Du kan söka efter flera ämnen och källor - vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar.

http://scholar.google.se/

Landguiden

Utrikespolitiska Institutets information om världens länder.  OBS! Du måste logga in manuellt:

Användarnamn och lösenord: 

margret.halvardson@vimmerby.se
vimmbib

 

https://www.ui.se/landguiden

Libris

Nationell biblioteksdatabas, huvudsakligen universitets- och högskolebibliotek.

http://libris.kb.se/

SVAR

Svensk Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarkivet med uppgift att tillgängliggöra arkivinformation som t.ex. bilder. De digitala dokumenten och databaserna representerar främst statligt arkivmaterial. På biblioteket kan Du i SVAR söka ur t.ex. kyrkoarkiv, folkräkningar, fabriksberättelser. En användare i taget.

http://sok.riksarkivet.se/

SWEPUB

En källa för vetenskapliga arbeten publicerade vid svenska högskolor och universitet. Här kan du söka avhandlingar, artiklar m.m.

http://swepub.kb.se/

Uppsatser.se

http://uppsatser.se

En riktig guldgruva för att få tag på akademiska högskole- och universitetsuppsatser som är godkända i en process där både opponenter och examinatorer är med.

Wikipedia svenska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

Wikipedia andra språk

http://www.wikipedia.org/

 

Öppettider:

Måndag till torsdag: 8 - 16
Fredag: 8 - 14.30

Jonas Forselius
Bibliotekarie
0492-76 91 24