VIMMERBY
GYMNASIUM.SE
tillmalsman

Till målsman

Ditt barn står inför en stor utmaning – att välja till gymnasiet. Många ungdomar har redan bestämt sig, medan andra tvekar mellan olika program. Som förälder ska du sätta dig in i vilka möjligheter som finns och stötta ditt barn inför valet.

Intresse och förutsättning

Det är viktigt att ditt barn väljer utbildning efter eget intresse och förutsättningar. Välj aldrig efter vad bästa kompisen väljer! Det finns självfallet många intressanta utbildningar utanför Vimmerby kommun, men även på hemmaplan finns många spännande och kvalitativa utbildningar. Det är viktigt att tänka efter ordentligt innan man fattar beslut att flytta hemifrån eller att pendla som 16-åring. Om ditt barn flyttar, ska hon/han dels klara sina studier, dels klara av att bo ensam.

Alla elever skall ges förutsättningar att lyckas med studierna och en grund för detta är att de känner sig trygga med sitt val av skola, program och inriktning. På Vimmerby gymnasium har vi ett bra nätverk kring eleverna. Här ingår förutom mentorer också elevhälsan med kurator, sjuksköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare (SYV).

Öppet hus

I december erbjuds ditt barn en bra möjlighet att besöka Vimmerby gymnasium. Då öppnar vi upp vår skola under en dag för att eleverna i åk 9 ska kunna komma hit för att följa våra elever under en vanlig skoldag. Då får de både känna på miljön och stämningen, samt delta i undervisningen och få mer information om våra olika utbildningar. I allt vad vi gör strävar vi efter att ha eleven i centrum. Vi erbjuder därför stödundervisning för elever som av någon anledning kommit efter i en kurs.

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt. Under studietiden får eleverna bland annat möjlighet att åka på en utbildningsmässa för att få hjälp i planeringen av tiden efter gymnasiet.

På skolan finns ett aktivt elevråd samt andra elevföreningar som verkar för gemenskap på skolan. I Vimmerby kommun finns även en unik Kulturgaranti, som innebär att eleverna varje år ska få möjlighet att delta i en kulturupplevelse, exempelvis en konsert eller skolbio.

Du är som förälder alltid välkommen att kontakta oss för att få mera information om skolan, programmen och inriktningarna – allt för att du ska kunna hjälpa ditt barn till ett bra val till gymnasiet.

Kontakt

Post- och besöksadress:
Drottninggatan 25
598 36 Vimmerby

E-post:
vimmerby.gymnasium@vimmerby.se

Telefon:
0492-76 92 53

Kontakta SYV

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleverna i deras inriktnings- och kursval. SYV arbetar objektivt med att vägleda eleverna rätt.

Lena Åström Rinaldo
Studie- och yrkesvägledare
0492-76 93 86