VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Ansökan och antagning

Ansökan till gymnasiet gör du senast 15 februari 2017. Elever som är folkbokförda i Vimmerby kommun söker till gymnasieskolan via webben. Användarnamn och lösenord får du av din studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det spelar ingen roll om du väljer flera program eller söker till andra orter, all sökning görs via webben. När du gjort ditt val ska du bekräfta och skriva ut din ansökan. Kvittensen ska skrivas på av dig och lämnas till din SYV, som sedan skickar den vidare till kommunens antagningskansli.