VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Tider för studentavslutningen 14/6 2019

08.00-10.40   Mentorstid, frukost, mentorer och arbetslagslärare äter frukost med sin klass samt delar ut betygen

08.00-10.00   Studentfotografering, gruppbilder samt porträttfoto för den som önskar

10.40             Studentklasserna med mentorer samlas på asfaltsplanen utanför huvudentrén till gymnasiet för gemensam mösspåtagning.

10.45             Klassvis promenad till kyrkan. Fanbärare och rektorer går i spetsen.               

11.00             Programmet startar i kyrkan

Gemensam parad tillbaka till gymnasiets matsal för intagande av studentlunch

Studentlunch i matsalen

13.20             Studenterna samlas på asfaltsplanen framför huvudentrén inne på skolgården

13.30             Paraden startar och fortsätter runt stadens centrala delar med fanbärare och musikkår i spetsen. Efter paraden återsamling innanför huvudentrén vid receptionen.

14.00             Utspark enligt lottad ordning.

                      På skolgården är markerat var släkt och vänner kan ta emot studenterna. Parkeringsplatser finns bland annan mellan skolan och COOP-huset.

15.00             Bilkortegen går iväg från parkeringen mellan skolan och kyrkogården.