VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Terminsstart

Plats för upprop- Matsalen

Start klockan 8.30 för följande program:
El- och energiprogrammet (EE, IMPROEE)
Fordons- och transportprogrammet (FT, IMPROFT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA samt IMPROHA, IMYRKHA)
Industritekniska programmet (IN samt IMPROIN, IMYRKIN)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL samt IMPRORL, IMYRKRL)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO samt IMPROVO, IMYRKVO)
Introduktionsprogrammen (IMIND, IMSPR, IMYRK)

Start klockan 9.30 för följande program:
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA samt IMPRESA)
Teknikprogrammet (TE)

Start kl 8.15 för årskurs 2 och 3 tisdagen den 21 augusti- anslag om vilka klassrum varje klass startar finns uppsatta på skolan.