VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Teknikcollege

Teknikcollege – en språngbräda ut i arbetslivet

I takt med att teknikutvecklingen går framåt blir den tekniska kompetensen allt mer avgörande för industrins framtid. Nu ska Teknikcollege öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på en form av kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar. Teknikcollege kvalitetssäkrar utbildningar utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. De regionala företagen har en nyckelroll. De är delaktiga i såväl utbildningarnas inriktning och utformning som själva innehållet.