VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Student 2018

Program för studentexamen fredagen den 15 juni 2018

08.00-10.45   Mentorstid, frukost, mentorer och arbetslagslärare äter frukost med sin klass samt delar ut betygen

10.45             Studentklasserna med mentorer samlas utanför Kulturskolan mot skolgården för gemensam mösspåtagning.

11.00             Klassvis promenad till kyrkan.    

11.15             Programmet startar i kyrkan

ca 12.15         Gemensam parad tillbaka till gymnasiets matsal för intagande av studentlunch.

12.30              Studentlunch i matsalen

13.50             Studenterna samlas framför Kulturskolan mot Drottninggatan för paraden.

14.00             Paraden startar utanför Kulturskolan mot Drottninggatan och fortsätter runt stadens centrala delar med fanbärare och musikkår i spetsen. Efter paraden återsamling i Kulturskolans trapphus.

14.30             Utspark via Kulturskolans trappa mot skolgården enligt lottad ordning.

                      På skolgården är markerat var släkt och vänner kan ta emot studenterna. Parkeringsplatser finns bland annan mellan skolan och COOP-huset.

15.30             Bilkortegen går iväg från parkeringen mellan skolan och kyrkogården.