VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Tekniskt fjärde år hösten 18

Gymnasieingenjör har funnits som ett yrke inom näringslivet under lång tid. Nu har utbildningen kommit tillbaka eftersom efterfrågan på gymnasieingenjörer från näringslivet är stor.
Du har nu möjligheten att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet på Vimmerby gymnasium och ta examen som gymnasie-ingenjör.

Behörig att söka T4

Du som gått Teknikprogrammet eller liknande utbildning kan ansöka till utbildningen oavsett vart du gått eller varit bosatt tidigare.
Fram till kalenderåret du fyller 22 år har du möjlighet att söka.

För att vara behörig till gymnasieingenjörs-utbildningen krävs att du har ett slutbetyg och därmed gymnasie-examen från
Teknikprogrammet eller liknande utbildning.
I slutbetyget ska du ha godkänt betyg med minst 2250 gymnasiepoäng.
I de godkända betygen skall följande kurser ingå:
Matematik 3c Engelska 6 Svenska 3 Fysik 1a Kemi 1 Teknik 1 Programmering/Webbutveckling

APL

Du kommer genomföra minst 10 veckor av utbildningen ute på företag vilket ger en mycket verklighetsanknuten utbildning.
Här har du möjligheter att få kontakt med företag inom den bransch utbildningen riktar sig mot.
Detta ger dig stora möjligheter till anställning efter examen och avslutad utbildning.

Inriktning- Design och produktutveckling

Inom Design och produktutveckling arbetar du med allt från skiss till mo-dell där CAD-programvaran är ett viktigt verktyg. Här betonas särskilt samspelet mellan teknik, design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet.
Tänkbara yrken efter utbildningen
- Konstruktör
- Produktutvecklare
- CAD-ritare
- Kvalitets- och miljösamordnare
- Arbetsledare
- Projektledare
- Webbdesigner
 

Här hittar du ansökan

Ansökan till gymnasieingenjörsutbildning 2018.pdf