VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Hållbarhetsdagar på Vimmerby gymnasium

Under v10 on-fre kommer utställning att finnas uppställd med eleverna som "guider"/informatörer för att alla elever på skolan ska få ta del av arbetet. 
Idag har årskurs 8 från AL-skolan varit på besök.

Vi skulle också vilja erbjuda en föreläsning om de globala målen riktat till elever på skolan som inte varit med och producerat utställningen, där de genom informatörer, workshop, diskussioner få kompetens om målen men också verktyg för att ta kloka beslut.

Torsdag kväll är det föreläsning av gymnasieelever samt en extern föreläsare Lovisa Lönegren i matsalen med start kl 18.00. 

VÄLKOMNA!