VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

TE16 på konstutställning!

TE16 besökte en konstutställning på  Warmbadhuset i Vimmerby. Tre konstnärer ställde ut Annmarie Löf- akvarell, Tillie Burden- glaskonst samt Tone Ougaard- analog 3-D konst.
Eleverna hade fått några uppgifter att reflektera över. Hur skiljer sig olika tekniker? Vad tycker man själv? Är det något du själv skulle vilja lära dig när du ser bilderna i utställningen?