VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Besöksdag årskurs 9

Under dagen fick eleverna välja 2 program som de ville besöka. Många av eleverna som går på Vimmerby gymnasium var ambassadörer och såg till att eleverna blev engagerade och kom med under något moment på lektionen. 

På Naturvetenskapliga programmet gjordes bland annat olika experiment och problemlösning i matematik. 

På Restaurang- och livsmedelsprogrammet fick eleverna hjälpa till att laga julmat. 

Dagen avslutades med information från skolans tre profiler- dans, fotboll och hockey.

 

Se nedan intervju med elever och personal om dagen, skriven av Elin Linder SAM16

Förra året kom 200 elever för att besöka de olika programmen, det här året hade det ökat till 230.

  • Det kom dubbelt så många från Hultsfred i år, säger Caroline Wohlfart som är intendent på Vimmerby gymnasium.

Alla årskurs nio-elever från Vimmerby kommun och ett antal andra kommuner fick idag chansen att prova på de olika programmen på Vimmerby gymnasium, för att få mer insikt i de val de står inför. El- och energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet var populärast bland ungdomarna, men även Fordon- och transportprogrammet.

  • Den här dagen är en upplevelse som kan underlätta deras val och för att de ska få känna in miljön och vardagen på vårt gymnasium, säger Caroline Wohlfart.

Dagen inleddes med en samling där alla elever blev upphämtade av elever från det program de valt. Sedan fick de göra ett antal olika aktiviteter, med hänsyn till programmets inriktning, innan det bjöds på lunch. Därefter fick de besöka ännu ett program där de fick göra andra aktiviteter. Besöksdagen avslutades med dans.

  • Jag tycker den här dagen har stärkt mitt val, säger Norran Fali i 9D från Albäcksskolan i Hultsfred, som var en av de 230 högstadieelever som deltog på Vimmerby gymnasiums årliga besöksdag.
     

På eftermiddagen träffade vi henne då hon besökte samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen medier, information och kommunikation, där hon fick ta kort på en kompis och sedan redigera bilden, för att sedan sätta den på ett FRIZON-omslag.

  • Jag kommer välja media som ett andrahandsval, men det lutar åt beteende i förstahandsval, uppger Norran Fali.

Förra året besökte 200 elever Vimmerby gymnasium. Det här året kom det 30 elever till och Caroline Wohlfart berättar att det har kommit fler från Hultsfred än tidigare år.

  • Idag kom 75 elever från Hultsfred, tidigare har det bara varit hälften, fortsätter Caroline.

Trots att kom fler elever än tidigare tycker Caroline att dagen  har fungerat bra.

  • Eleverna kom på plats och på rätt ställe fort, tack vare våra duktiga gymnasieelever och lärare, avslutar hon.