VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Kickoff med fokus på globala målen

- Jag tyckte att det var spännande. Vi kunde diskutera och allas åsikter kom fram, säger eleven Elin Linder, som går årskurs två på det samhällsvetenskapliga programmet.

Efter ett mycket inspirerande öppningstal av Parul Sharma, ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation, fick eleverna dela in sig i grupper och diskutera tre av de globala målen. Diskussionerna handlade om miljö och klimat, god hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla.

Efter diskussionerna presenterade de sina lösningar och tankar för bland andra Kalmar Läns landshövding, Thomas Carlzon, och Parul Sharma. I slutet av dagen blandades ungdomar och vuxna för att ytterligare fördjupa diskussionen inför dagens sista punkt där förslag på lösningar på de tre globala målen presenterades. De vuxna och ungdomarna tyckte bland annat att det är viktigt att jobba med allas lika värde samt att jobba mer med politik i skolan.

- Jag tar med mig att tillsammans kan vi göra mycket åt problemen, sade eleven Lovisa Gustafsson innan bussen efter dagens slut återvände till Vimmerby.
 

Skrivet av Fernanda Da Silva, Gustaf Johansson SAM15