VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Agenda 2030

Elever ska vara med och staka ut framtiden

Torsdag den 16 november ska ett flertal elever från länets skolor delta i en kickoff angående de globala målen. Evenemanget äger rum på Oskarsgymnasiet i Oskarshamn, där 12 kommuner från länet deltar.  Dagen innebär att elever, politiker, tjänstemän, skolledare och pedagoger träffas och diskuterar hur de tillsammans kan bygga ett hållbart län. Man kommer fokusera på tre utav de globala målen vilka är hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla och fredliga inkluderande samhällen.

  • Mina förväntningar på dagen är att få delta i en del intressanta diskussioner där alla får säga sitt, säger Elin Linder i SAM15, som är en av eleverna på Vimmerby gymnasium som ska delta i konferensen.  

Under dagen som är full av olika programpunkter hoppas eleverna från Vimmerby att man ska komma fram till ett tydligt resultat och en plan för hur arbetet ska gå vidare.

  • Jag hoppas att vi kommer hem med en tydligare bild av hur vi ska jobba för att kunna nå målen. Det viktigaste målet vi ska jobba med, tycker jag, är hälsa och välbefinnande. Den ligger till stor grund för de andra målen också, förklarar Alice Karlsson i SAB16.

Dagen är schemalagd med föreläsningar samt samtal mellan politiker och ungdomar. Avslutningsvis lämnas sedan redovisningarna över till Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget för bearbetning.

Julia Jonsson och Emmie Nestor