VIMMERBY
GYMNASIUM.SE

Elever på UF-mässa

Torsdagen den 9 mars så deltog och besökte ca 30 ungdomar från Vimmerby gymnasium UF- mässan i Kalmar.