Uppropstider V34

Måndag 21 augusti,

Upprop i matsalen kl 08:30 för följande program: El- och energiprogrammet (EE, IMPROEE), fordons- och transportprogrammet (FT, IMPROFT), handels- och administrationsprogrammet (HA samt IMPROHA, IMYRKHA), industritekniska programmet (IN samt IMPROIN, IMYRKIN), restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL, IMPRORL), introduktions-programmen (IMIND, IMSPR, IMYRK). 

Kl 09.30, åk 1 för följande program: Naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA samt IMPRESA) och teknikprogrammet (TE). 

Tisdag 22 augusti, kl 08.15 upprop för åk 2-3, lokaler kommer att framgå av anslag på gymnasiet.

Vid frågor om gymnasiet kontakta expeditionen, 0492-76 92 53.